Mimari Proje
Sancaktepe İSKİ Binası

SANCAKTEPE İSKİ BİNASI 2

İnşaat Alanı: 5.000 m²
İşlev: Ofis
İş Veren: İski Genel Müdürlüğü, Altuncu Mimarlık
Proje Durumu: Konsept proje

Bina yerleşimleri
Ana giriş cephesi ana yoldan algılanacak şekilde konumlandırılmıştır.
Olabildiğince yeşil alan bırakılmaya çalışılmıştır. Saçaklar ile  dış mekanda gölge alanlar oluşturulmaya çalışılmıştır.

Formu
Üç kütleden ve bunları birbirine bağlayan aynı zamanda havalandırma ve doğal sera etkisi ile sıcaklığın dengelenmesini sağlayan cam bir tüpten oluşmaktadır. Max alan kullanımı için dik formlar tercih edilmiştir.

Malzemeye ilişkin
Etkin enerji kullanımına faydası olması açısından cephede; cam ve metal tercih edilmiştir.
Bina kabuğunu oluşturan malzemelerin ve konstrüksiyonun seçiminde teknolojik gelişmelere bağlı olarak binayı dış hava şartlarından koruyan, iklim koşullarını dengede tutan, uzun ömürlü ve dönüşümlü malzeme kullanımı amaçlanmıştır

Zemin kat planında müşteri ile birincil ilişkide olması gereken müşteri hizmetleri, vezne ve bu bölümlere ait şeflerin odaları planlanmıştır.
Servis alanlarına rampa ile malzeme gelmemesi için zemin katta ancak müşterinin görmeyeceği şekilde konumlandırılmıştır.
Ana giriş yol cephesindendir. Personel girişi ayrı olarak sağlanmış ve ana girişten daha tali  bir konumdadır. Merdiven ve asansörlerin herkes tarafından kolayca algılanabilir ve ulaşılabilir olması hedeflenmiştir. Zemin katta, hem görsel hem de yaz aylarında serinlik vermesi açısından su öğesi kullanılmıştır.

GaleriSilüet Mimarlık Tüm Projeler