Mimari Proje
Hamidiye Çeşmesi

HAMİDİYE ÇEŞMESİ

İnşaat Alanı: 534 m²
İşlev: Çeşme
İş Veren: Samsun Büyükşehir Belediyesi
Proje Durumu: Uygulama projesi tamamlanmıştır

Hamidiye çeşmesi;  Hicri 1309/ Miladi 1892 yılında  II: Abdülhamid  Han adına yaptırılmıştır.
Hicri 25 Zilkade 1308 (2 Temmuz 1891) tarihli bir belgede: “Samsun civarında zuhur eden tatlı su için yaptırılan çeşme Hamidiye Çeşmesi’’ olarak isimlendirilmiştir.
Günümüzde  çeşme mevcut yerinde yoktur. Tamamen yıkılmıştır. Birkaç fotoğraf dışında  çeşmeye ait fazla bir belge yoktur. Proje , dönem özellikleri ve mevcut fotoğraflardan yola çıkılarak yapılmıştır.
Hamidiye çeşmesi bir meydan çeşmesidir.  Mermer malzemeden yapılmıştır. Ongen bir taban üzerine yerleştirilmiştir. 8 tane kurnası mevcuttur.

GaleriSilüet Mimarlık Tüm Projeler